Friday, 14 October 2011

UNTITLED


"Nadzieja to dobra rzecz, może najlepsza ze wszystkich. A dobre rzeczy nigdy nie umierają."
Stephen King "Skazani na Shawshank"

"Hope is a good thing, maybe the best of things, and no good thing ever dies."
Stephen King "The Shawshank Redeption"

  <-  Trochę mi wstyd, ponieważ nie mam pomysłu na zilustrowanie niniejszego wpisu (stąd ta papierowa torba). A teraz do rzeczy. Od jakiegoś czasu pracowałam nad rysunkami do pewnej publikacji naukowej. Niestety, jak się okazało, nie będzie ona miała wymiaru komercyjnego, została natomiast rozesłana do ważniejszych bibliotek w kraju. Na wypadek, gdyby nikt nigdy nie sięgnął po tę książkę (z paniami bibliotekarkami włącznie), zaprezentuję poniżej kilka ilustracji : 

<-  Shame on me because I don't have any concept to illustrate this post (that's why I'm wearing a paper bag). And now to the point. I've been working lately on ink drawings for some publication. Unfortunately it turned out to be a non-commercial book, though it was sent to significant libraries in Poland. In case no one (including librarians) will look into this book I decided to present some illustrations here:
Sunday, 2 October 2011

EASY WATER TUTORIAL

"Spoglądając poza żar mostów płonących za nami
Na przelotne wspomnienie tego, jak zielono było po drugiej stronie
Kroki naprzód zostały podjęte, lecz lunatykując znów wracamy"
"Wielkie Nadzieje" Pink Floyd

"Looking beyond the embers of bridges glowing behind us
To a glimpse of how green it was on the other side
Steps taken forwards but sleepwalking back again"
"High Hopes" Pink Floyd
Cytat jest bardziej związany z moim nastrojem niż z samym postem, ale co tam...Pamiętacie tutorial sprzed kilku wpisów, dotyczący malowania drzewa akwarelami? Na podstawie tego samego rysunku przedstawię najprostszy znany mi sposób malowania wody (click to enlarge the image).
The quote is more related with my mood than with the post but oh well... Do you remember my tutorial about painting tree with watercolors? I'll present the easiest way to paint the water using the same painting (click to enlarge the image).

1. Obszar, gdzie będzie nasza namalowana woda,  pokrywamy bardzo rozwodnioną akwarelką lub brudną wodą. "Brud" zasadniczo powinien pochodzić z pędzelków maczanych wcześniej w farbkach, a nie np. ze starych skarpet (tak gwoli ścisłości). Na takim podkładzie malujemy "zmarszczki" na wodzie. Ponieważ mamy tu do czynienia z leśnym strumykiem, kolor indygo zmieszałam z odrobiną brązowego i oliwkowego.
1. We cover sheet with very diluted watercolors or dirty water. "The dirt" should come from brushes with paint, not from, let's say, dirty socks (just to be clear). On such background we can paint "freckles" on the water. Because it's a forest brook, I mixed indigo with brown and olive paint.

2. Niektóre obszary można "oczyścić" z mokrej farby za pomocą husteczki higienicznej (dla niepoznaki zaznaczyłam je na czerwono). "Zmarszczki" powinny się pojawić głównie w miejscach, gdzie coś się odbija w wodzie.
2. Some areas can be cleaned from watercolors with a tissue (I've marked them on red). "Freckles" should be especially visible in places, where something is reflecting in the water.

3. Aby odbicia nabrały nieco życia i kontrastów powtarzamy "marszczenie" wody używając cieńszego pędzelka oraz bardziej zróżnicowanych kolorystycznie farbek. Te ciemne kropeczki to sól. Bez obaw- kiedy rysunek wysycha, ziarenka soli odpadają.
3. Reflections will gain some life and contrasts when we repeat making "freckles" with a tinner  brush and more miscellaneous colors. These dark spots are salt grains. Don't worry, when paint dries up they come unstuck.

4. Teraz zabieramy się za wodę wokół kamyczków.
4. Now we'll work on the water surrounding stones.

5.  Analogia do punktu 2...
 5. Analogical to point 2...
 
6. I do punktu 3.
6. And to point 3.

7. Rzut oka na całościowy efekt :)
7. The overall effect :)