Thursday, 31 October 2013

Halloween

"All that we see or seem is but a dream within a dream"
E. A. Poe
This text is definitely my record-holder in terms of the delay in publication on the Internet. Even though this illustration (and the rest of this post) was prepared two years ago, it's theme is very current. It's all about Halloween :)

Ten post to mój absolutny rekordzista pod względem opóźnienia w umieszczeniu wpisu w Internecie w stosunku do przygotowania go. Choć rysunek (oraz dalsza część wpisu) pochodzi sprzed dwóch lat, jego tematyka jest jak najbardziej aktualna. Chodzi mianowicie o Halloween :)

First idea... not so brilliant. Burn it. 
Pierwszy pomysł... niezbyt błyskotliwy. Spalić.

Second idea... yep, that's better.
Drugi pomysł... już lepiej.

Add watercolors.
Dodać akwarele.
 
Add a pen.
Dodać piórko.
 

Buahahahaha (demonic laughter after finishing the drawing). By a strange coincidence that's the illustration which is the most popular among my artworks submitted on deviantART http://grimdreamart.deviantart.com/
Buahahahaha (demoniczny śmiech po zakończeniu rysowania). Dziwnym zbiegiem okoliczności właśnie ta ilustracja jest najpopularniejszym z moich rysunków na deviantART.com http://grimdreamart.deviantart.com/