Friday, 2 November 2012

SILENCE


"Choose life. Choose a job. Choose a career. Choose a family. Choose a fucking big television. Choose washing machines, cars, compact disc players, and electrical tin openers (...)Choose your future. Choose life... But why would I want to do a thing like that?"
"Trainspotting", movie

    My recent (haha) silence on this blog might indicate that I gave up drawing and sank into idleness...
Or, what's even worse, that I got a "real" job.
But during that time I was  swamped with making illustrations for commercial commissions, which I cannot reveal until they will be officially published as images for magazines, books, cd albums etc. So several posts (and illustrations) are still waiting patiently on my computer disc for release to the Internet. 

P.S. What you  can see on the top of this post is nothing but a rough photomontage. I NEVER watch TV.

    Moje milczenie na blogu ostatnimi (haha) czasy mogłoby wskazywać na to, że zarzuciłam rysowanie i pogrążyłam się w błogim lenistwie...
Albo, co gorsza, zajęłam się "prawdziwą" pracą.
Tymczasem ostatnie miesiące to ciągłe ilustrowanie na potrzeby komercyjnych zleceń, których nie mogę opublikować do czasu ich oficjalnego ukazania się w postaci grafik do czasopism, książek, płyt itp. Tak więc kilka wpisów (i rysunków) czeka sobie cierpliwie w moim komputerze na uwolnienie do Internetu.

P.S. To, co widzicie na górze tego wpisu to ordynarny fotomontaż. NIGDY nie oglądam telewizji.