Saturday, 27 August 2011

MY HOME TOWN

"Zaśmiej się, a cały świat będzie śmiał się z tobą, zapłacz, a będziesz płakał w samotności. "
Dae-su Oh "Oldboy"
"Laugh and the world laughs with you. Weep and you weep alone."
Dae-su Oh "Oldboy"


Jak przystało na aspołecznego, żyjącego w swoim własnym świecie artystę, całe lato spędzam w domu. No dobrze, przyłapaliście mnie... Czasem przemykam do osiedlowego sklepiku.W ramach "pocztówek z wakacji" przedstawię więc kilka budynków z mojego rodzinnego miasteczka.

As befits an antisocial artist who lives in her own world I spent whole summer at home. Okay, you've caught me... Sometimes I crawl to a nearby shop. So as "postcards from holidays" I'll show you some buildings from my hometown.

  


Typowy budynek w stylu "Świdermajer":
A typical house- architectural style called "Swidermajer":

Liceum, w którym się uczyłam... nie, "uczyłam się" to za dużo powiedziane :
High School where I studied... no, "studied" is a too big word :
I jeszcze raz "Swidermajer" - krok po kroku: 
And one more "Swidermajer" - step by step:
 

4 comments: