Saturday, 16 March 2013

For Metal Fans ... hey, not only!


“Dolls with no little girls around to mind them were sort of creepy under any conditions.” 

"Desperation"
Stephen King

Prepare for a large dose of dark, grim illustrations. Today is the release show of the album "Sanctuary" by a band called " From the Ashes of my Sins ", for which I've made the following illustrations. The idea was as follows: back cover was meant to illustrate song titled "Carnival", the front cover illustrates "Sanctuary", while the inner illustration presents "Broken Sanctuary". I decided to link all three illustrations into a coherent whole.

Przygotujcie się na dużą dawkę mrocznych, ponurych ilustracji. Dziś premiera albumu "Sanctuary" zespołu "From the Ashes of my Sins", dla którego zostały wykonane poniższe prace. Idea była następująca: tył okładki miał obrazować piosenkę "Carnival", przód to "Sanctuary", natomiast ilustracja do wnętrza opakowania to "Broken Sanctuary". Postanowiłam więc powiązać wszystkie trzy w spójną całość.


Back and front covers - two versions of concept sketches:

Tył i przód okładki  - szkice koncepcyjne w dwóch wersjach:

And the winner is... apparently the sketch no 2!

Zwycięzcą został... najwyraźniej szkic numer 2!


And here's a fun game for the whole family called "Find 5 Differences"! (Juxtaposition of front and inner illustrations.) Answers can be given in comments :)

A teraz gra-zabawa dla całej rodziny pt. "Znajdź 5 Różnic"! (Czyli zestawienie ilustracji frontowej z wewnętrzną.) Odpowiedzi można podawać w komentarzach :)


Details:
Detale:If these illustrations made you curious or if you just like heavy, melodic sound, listen to their music. Personally I recommend it!

Jeśli zaciekawiły was ilustracje, albo jeśli po prostu lubicie ciężkie, melodyjne brzmienia, posłuchajcie ich muzyki. Osobiście polecam!

1 comment:

  1. Brakuje klocka Y, co do reszty nie jestem jeszcze pewna (:

    ReplyDelete