Saturday, 11 May 2013

Surreal Waterscape vol.2


(...)Can you tell a green field
From a cold steel rail?
A smile from a veil?
Do you think you can tell?"

Pink Floyd "Wish You Were Here"The drawing on the left is absolutely unrelated to the post's content but May 13th is inexorably approaching  (yes, I know, the amount of candles is just appalling).As I've promised here's a complement of a previous post - several  steps between step 6th and 7th. I admit that the presentation is a little cursory because of a chronic lack of time.

Rysunek obok jest absolutnie bez związku z treścią wpisu, ale 13 maja zbliża się nieubłaganie (wiem, liczba świeczek na torcie wygląda zatrważająco). A teraz obiecane uzupełnienie poprzedniego wpisu, czyli kilka kroków między pkt. 6 a pkt. 7. Przyznaję, prezentacja będzie nieco pobieżna, ponieważ cierpię na chroniczny brak czasu.6A. Choice of colors. I used mix of orange, sepia and violet here. Paint was very diluted at the beginning.  Right after painting with that mixture I added some salt to make an varied stone texture.

6A. Dobór kolorów. Zastosowałam mieszankę pomarańczowego, sepii oraz fioletu. Na tym etapie farba jest bardzo rozwodniona. Tuż po nałożeniu akwareli na kartkę dodałam nieco soli dla urozmaicenia faktury kamienia.

6B. A lot was happening here. I put some watercolors on lighted parts of the portal and darkened shadowed parts.  I put more attention to bring out three-dimensional elements  without delving into the details. The sky and the water on the foreground were darkened. Also it's hard to overlook replacing the dead forest with a starry sky. I adjudged that  trees would distract the viewer (at least they distracted me :) ).

6B. Sporo sie działo. Nałożyłam akwarelę na oświetlone części portalu, a te zacienione zacieniłam jeszcze bardziej, przykładając większą niż w poprzednim podpunkcie uwagę do wydobycia trójwymiarowości poszczególnych elementów. Nie zagłębiałam się jednak jeszcze w ornamenty. Przyciemniłam również niebo i wodę na pierwszym planie. Trudno też przeoczyć zastąpienie białego lasu rozgwieżdżonym niebem, w celu skupienia uwagi obserwatora na bardziej istotnych elementach. 

6C. Details with not too diluted watercolors.

6C. Detale niezbyt rozwodnioną akwarelą.

6D. Details with a pen.

6D. Detale cienkopisem.

9B. In steps 8th and 9th from the previous post I added portal's reflections. Here I merged elements in an inner part of the portal's arch by deepening the shadow. 

9B. Poza dodaniem odbicia (które zostało omówione w punktach 8 i 9 poprzedniego wpisu), "scaliłam" nieco bryłę w wewnętrznej części łuku poprzez pogłębienie cienia własnego (och, nienawidzę posługiwać się pseudo-fachowym językiem, ale chwilowo nic lepszego nie przychodzi mi do głowy). 

Next weekend I'll write a nice and easy post about illustrations for a children book! 

W przyszły weekend wpis lekki, łatwy i przyjemny na temat ilustrowania książki dla dzieci!

1 comment:

  1. Creates beautiful art...check.
    Is an ethereal beauty herself...check.
    Enjoys metal music...check.
    I think i've found the perfect woman. :)

    ReplyDelete